Trwa ładowanie...
d4ap4jn

MERCATOR MEDICAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (11/2015)

MERCATOR MEDICAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (11/2015)

Share
d4ap4jn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MERCATOR MEDICAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 20 marca 2015 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 20 marca 2015 r. noty pokrycia do umowy ubezpieczenia pomiędzy podmiotem zależnym, tj. Mercator Medical (Thailand) Ltd. z siedzibą w Rattaphum, Tajlandia, (?MMT?) i Bangkok Insurance Public Company Limited z siedzibą w Bangkoku, Tajlandia (?BIPC?). Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie dokumentu trwa od 20 marca 2015 r. do 20 kwietnia 2015 r. i do końca tego okresu zostanie podpisana umowa ubezpieczenia na kolejny roczny okres ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie noty obejmuje szkody spowodowane przez pożar, piorun, eksplozje, wichury, , samozapłon, wodę, uderzenie pojazdów, samolotów, dym, pożar lasu oraz inne zdarzenia podobne i nie wyłączone wprost z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe m.in. w zlokalizowanych na nieruchomości należącej do MMT: budynkach wraz z ogrodzeniami i bramami, instalacją doprowadzającą wodę i wyposażeniem,
maszynach i innych urządzeniach, instalacjach elektrycznych, systemach komunikacyjnych i komputerowych oraz zapasach surowców, półproduktów i finalnych produktów. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 585.000.000 THB, tj. 69.030.000 PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia umowy, a tym samym przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi podstawę uznania umowy za umowę znaczącą. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MERCATOR MEDICAL S.A. | | Przemysł chemiczny | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-327 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | H. Modrzejewskiej | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (12) 665 54 00 | | (12) 664 54 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ri@mercatormedical.eu | | www.mercatormedical.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 677-10-36-424 | | 350967107 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Monika Sitko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

Podziel się opinią

Share
d4ap4jn
d4ap4jn