Trwa ładowanie...
d33csbs
d33csbs

MF: Deficyt w budżecie na 2015 r. zwiększy się o 3,9 mld zł do 49,98 mld zł

Warszawa 02.12.2015 (ISBnews) - Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej zakłada zwiększenie deficytu budżetowego o 3,9 mld zł do 49,98 mld zł z 46,08 mld zł zakładanych wcześniej, podało Ministerstwo Finansów. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) może przejściowo nieznacznie przekroczyć 3% PKB.
Share
d33csbs

"Nowelizacja ustawy budżetowej zakłada, że dochody budżetu państwa w roku 2015 będą niższe od tych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2015 r. o 10,5 mld zł, tj. o 3,5%. W ustawie budżetowej ze stycznia były planowane w wysokości 297,2 mld zł, w nowelizacji zostały zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Według resortu, głównymi powodami obniżenia prognozy dochodów były:
- zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od towarów i usług o 13,3 mld zł oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł,
- przy jednoczesnym wzroście prognozy dochodów z tytułu podatku CIT o 1,1 mld zł, podatku PIT o 0,6 mld zł i dochodów niepodatkowych o 1,7 mld zł.

Jednocześnie wydatki budżetu państwa obniżono o 6,6 mld zł w porównaniu do wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2015 r., tj. do kwoty 336,7 mld zł, co było wynikiem oszczędności wynikających z niewykorzystanych rezerw celowych oraz z dotychczasowych blokad wydatków dokonanych przez dysponentów budżetu państwa, podano także w informacji. Zazwyczaj jest to wynikiem oszczędności powstałych przy przetargach i dokonywanych zakupach.

d33csbs

"W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu państwa ulegnie zwiększeniu o kwotę 3,9 mld zł z kwoty 46,08 mld zł do wysokości 49,98 mld zł. Jednocześnie naturalne oszczędności w wydatkach mogą również powstać w grudniu 2015 r, stąd wykonanie deficytu może być niższe" - czytamy dalej.

Zgodnie z aktualnymi prognozami resortu, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych może przejściowo nieznacznie przekroczyć 3% PKB (3-3,2% PKB - wobec szacowanych 2,8% PKB w jesiennej notyfikacji), podano także w komunikacie.

"Należy pamiętać, że pierwszy szacunek wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych za 2015 r. zostanie podany przez GUS w kwietniu 2016 r., po uzyskaniu sprawozdań finansowych lub wstępnych danych o wykonaniu od większości jednostek wchodzących w skład sektora oraz po dokonaniu konsolidacji przepływów pomiędzy nimi, jak również po przekształceniu ww. danych na układ zgodny z ESA'2010" - podkreślił resort w komunikacie.

Według resortu, jedną z podstawowych zasad budżetowych jest zasada realności, zgodnie z którą dochody i wydatki należy szacować tak, aby oddawały rzeczywisty stan finansów publicznych. "W obliczu mniejszych wpływów podatkowych minister finansów miał do wyboru przygotować nowelizację, lub wywierać presję na dysponentów części budżetowych, aby nie realizowali swoich zamierzeń i związanych z nimi wydatków. Opinia publiczna powinna znać fakty o finansach kraju, stąd zadecydowano o przygotowaniu noweli, co pozwala na jawne przedstawienie sytuacji budżetu i wymianę argumentów w debacie publicznej w Sejmie RP" - podsumowano w informacji.

W przyjętym wcześniej budżecie państwa na 2015 r. limit wydatków ustalono na 343,28 mld zł, zaś wysokość dochodów - na 297,2 mld zł. Deficyt budżetu państwa ustalono na kwotę nie większą niż 46,08 mld zł.

(ISBnews)

d33csbs

Podziel się opinią

Share
d33csbs
d33csbs