Trwa ładowanie...
d2k01p3

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1 006,28 mld zł na koniec IV kw.

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Dług sektora rządowego i samorządowego (EDP, general government) wyniósł 1 006,28 mld zł na koniec IV kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 2,8% kw/kw i o 9,4% w porównaniu z końcem 2015 r., podało Ministerstwo Finansów. Państwowy długu publiczny (PDP, liczony wg polskiej metodologii) wyniósł 965,2 mld zł i wzrósł o 2,7% kw/kw i o 10% w stosunku do końca 2015 r.

Share
d2k01p3

"Zmiana PDP w IV kwartale 2016 r. była wynikiem:
- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 25 064,7 mln zł (+2,9%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 25 488,5 mln zł (+2,9%),
- wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 572,1 mln zł (+0,8%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 740 mln zł (+1,1%), - wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 4,3 mln zł (+5,8%)" - czytamy w komunikacie.

Zmiana PDP w całym 2016 r. była wynikiem:
- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 90 444,5 mln zł (+11,2%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 90 516,4 mln zł (+11,3%),
- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 2 503,7 mln zł (-3,5%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o -2 499,1 mln zł (-3,7%),
- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 21,8 mln zł (-21,6%), podano także.

Zmiana długu EDP w IV kwartale 2016 r. wynikała - poza zmian dotyczących państwowego długu publicznego - z następujących czynników:
- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 2 068,5 mln zł),
- spadek zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (342,5 mln zł),
- spadek wartości portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez fundusze umiejscowione w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) o 443 mln zł, co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku zmniejszenia konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,
- powiększająco na dług EDP, w stosunku do PDP, wpłynęło zmniejszenie wartości zobowiązań wymagalnych (o 368 mln zł),
- spadek zadłużenia wynikający z transakcji CIRS w rezultacie korzystnego kształtowania się kursów walut obcych (o 591,2 mln zł)., podano także.

d2k01p3

Zmiana długu EDP w całym 2016 r. wynikała, podobnie jak w przypadku PDP, głównie ze zmian zadłużenia SP. Ponadto na wysokość długu EDP wpłynął głównie:
- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 5.154,6 mln zł),

- wzrost wartości portfela SPW posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (wraz z funduszem ochrony środków gwarantowanych) o 4 101,6 mln zł, co spowodowało spadek długu EDP w wyniku zwiększenia konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora, - spadek zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (1 446,5 mln zł),

- spadek zadłużenia wynikający z transakcji CIRS w rezultacie korzystnego kształtowania się kursów walut obcych (o 597,5 mln zł).

"Na koniec 2016 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 630,2 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem III kw. 2016 r. o 5,8 mld zł (+0,9%). W tym samym okresie dług zagraniczny wzrósł o 19,8 mld zł (+6,3%), do poziomu 335,0 mld zł, co było głównie wypadkową zmian długu SP:
- osłabienia się złotego wobec EUR (2,6%), USD (8,4%), CHF (3,4%), CNY (4,1%) oraz umocnienia wobec JPY (6,3%)
- wzrost długu o 9,9 mld zł, - emisji obligacji SP o wartości 2,3 mld euro,
- wykupu obligacji SP o wartości 25 mld JPY oraz 0,7 mld USD,
- zaciągnięcia przez SP kredytów MIF w kwocie 0,8 mld euro" - czytamy w komunikacie.

d2k01p3

Na koniec 2016 r. udział długu zagranicznego wyniósł 34,7% i był o 1,1 pkt proc. wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. W całym 2016 r. odnotowano spadek tego udziału o 0,3 pkt. proc.

W strukturze długu publicznego dominują instrumenty rynkowe (84,6% udział na koniec 2016 r.), w tym przede wszystkim instrumenty wyemitowane na rynku krajowym (59,5%). Udział instrumentów rynkowych w PDP w IV kwartale spadł o 0,2 pkt proc., a w całym 2016 r. wzrósł o 1,6 pkt proc. podał także resort.

(ISBnews)

d2k01p3

Podziel się opinią

Share
d2k01p3
d2k01p3