Trwa ładowanie...
dx6ia0c

MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w kwietniu

Warszawa 08.06.2015 (ISBnews) - Polska nadal spełniała w kwietniu br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro: kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z majowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.

Share
dx6ia0c

"W kwietniu 2015 r. Polska po raz kolejny znalazła się wśród trzech państw tworzących grupę referencyjną kryterium stabilności cen. Fakt ten jest jednoznaczny z wypełnianiem przez Polskę tego kryterium. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło -0,4% (historycznie najniższy poziom) i było niższe o 1,5 pkt proc. od wartości referencyjnej. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw UE o najbardziej stabilnych cenach, wśród których znalazły się Hiszpania, Polska i Węgry. Z grupy referencyjnej zostały wykluczone Grecja oraz Bułgaria, w których średnie 12-miesięczne tempo wzrostu cen było znacząco niższe od średniej w strefie euro (odpowiednio o 1,7 i 1,6 pkt proc.)" - czytamy w dokumencie.

Najnowsze (wiosenne) prognozy Komisji Europejskiej implikują wypełnianie przez Polskę kryterium stabilności cen z dużym marginesem bezpieczeństwa przez cały okres objęty prognozą, tj. do IV kw. 2016 r.

"W kwietniu 2015 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 2,8% (historycznie najniższy poziom), a tym samym ukształtowała się o 2,1 pkt. proc. poniżej wartości referencyjnej, która wyniosła 4,9%. Podstawą do obliczenia wartości referencyjnej były dane z Hiszpanii, Polski oraz Węgier" - czytamy dalej.

Jak podaje resort, kryterium fiskalne pozostaje niewypełnione ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu, aczkolwiek w maju br. Komisja Europejska rekomendowała Radzie Unii Europejskiej jej zakończenie. Uwzględniając wciąż ponoszone w I połowie 2014 r. koszty systemowej reformy emerytalnej (wprowadzonej w 1999 r.) w wysokości 0,4% PKB, skorygowany w ten sposób (tj. porównywalny z krajami, które nie wdrożyły emerytalnego systemu kapitałowego) deficyt wyniósł bowiem 2,8% PKB. Należy oczekiwać, że w czerwcu br. zostanie podjęta przez Radę UE pozytywna decyzja w tej sprawie. Wówczas Polska będzie spełniała kryterium fiskalne, podkreślono w raporcie.

Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II, przypomina także resort.

Wchodząc w 2004 r. do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, jednak bez określania terminów.

(ISBnews)

dx6ia0c

Podziel się opinią

Share
dx6ia0c
dx6ia0c