Trwa ładowanie...
d4ansuq

MF prosi Komisję Trójstronną o zgodę na krótsze prace nad budżetem

23.05. Warszawa (PAP) - Minister finansów Jacek Rostowski ponownie poprosił Komisję Trójstronną o zgodę na skrócenie prac nad budżetem na 2012 r. Rostowski napisał list w tej...
Share
d4ansuq

23.05. Warszawa (PAP) - Minister finansów Jacek Rostowski ponownie poprosił Komisję Trójstronną o zgodę na skrócenie prac nad budżetem na 2012 r. Rostowski napisał list w tej sprawie do szefa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jana Guza.

List, który przekazano w poniedziałek PAP, wysłano też do wiadomości przewodniczącego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Chodzi o zaproponowane przez resort finansów skrócenie do 27 kwietnia konsultacji społecznych na temat założeń do budżetu. Ustawa o Komisji Trójstronnej mówi, że mogą one trwać nawet do końca lipca. Zastrzeżenia, co do skrócenia terminu mają partnerzy społeczni. Solidarność złożyła nawet w tej sprawie doniesienie do prokuratury, a OPZZ zwróciło się o wyjaśnienia do premiera Donalda Tuska.

d4ansuq

Minister finansów Jacek Rostowski napisał w odpowiedzi na list OPZZ, że rok 2011 jest szczególny. Od 1 lipca Polska będzie przewodniczyć Radzie UE, poza tym w tym roku przypadają wybory parlamentarne.

"Aby w sposób właściwy, bez zakłóceń i bez szkody dla wizerunku Polski na arenie międzynarodowej przeprowadzić prace nad budżetem na 2012 r., niezbędne jest wcześniejsze niż w poprzednich latach przeprowadzenie tych prac" - napisał minister.

MF uważa, że przyjęty tryb "pozwala na faktyczne przeprowadzenie uzgodnień dotyczących założeń ustawy ze stroną społeczną". Ministerstwo zwróciło uwagę, że praca nad ustawą według tradycyjnego harmonogramu oznaczałaby, że parlament obecnej kadencji nie zdążyłby zakończyć prac nad budżetem. W takiej sytuacji utworzony po wyborach nowy rząd musiałby - najwcześniej w listopadzie lub grudniu - przyjąć własny projekt ustawy budżetowej.

Ministerstwo tłumaczy, że dlatego zwróciło się do Komisji Trójstronnej o procedowanie nad ustawą wcześniej, niż wynika to z ustawowych terminów.

d4ansuq

"Licząc na zrozumienie zaistniałych wyjątkowych okoliczności uzasadniających zaproponowany przez rząd harmonogram wcześniejszych prac nad ustawą budżetową na 2012 r., ponownie zwracam się z prośbą o przedstawienie pozytywnego stanowiska w tej sprawie" - napisał minister finansów Jacek Rostowski.

Dwa tygodnie temu przewodniczący OPZZ Jan Guz w liście wysłanym do premiera Donalda Tuska zwrócił uwagę, że zmiana terminów konsultacji dotyczących m.in. prognoz makroekonomicznych, propozycji płacy minimalnej czy założeń do budżetu wymaga zgody wszystkich stron Komisji Trójstronnej. Guz zaznaczył, że Komisja takiej zgody nie udzieliła.

"Wzywam rząd do przestrzegania w pracach nad projektem budżetu państwa na rok 2012 ustawowo określonego trybu i terminów negocjacji" - napisał Guz. Zaapelował, by rząd przedstawił partnerom społecznym informacje o prowadzonych pracach nad budżetem na 2012 r. oraz wskazał ustawowy tryb, w jakim prowadzone są negocjacje z partnerami społecznymi.

Także Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan uważa, że konsultacje nad projektem mogą odbywać się z naruszeniem przepisów i zasad dialogu społecznego. "PKPP Lewiatan wyraża zdecydowane niezadowolenie z trybu konsultacji założeń budżetu" - oświadczyła organizacja. Lewiatan przyznaje, że przyspieszenie prac nad budżetem jest uzasadnione polską prezydencją i jesiennymi wyborami, jednak - zdaniem organizacji - nie wolno łamać obowiązujących przepisów i zasad.

d4ansuq

Przyjęty wstępnie na początku maja projekt budżetu na 2012 r. przewiduje m.in. deficyt w maksymalnej wysokości 35 mld zł, podwyżki dla nauczycieli od września 2012 r. (o 3,8 proc.) i zamrożenie płac w budżetówce.

Zgodnie z ustawą o Komisji Trójstronnej, strony pracowników i pracodawców zajmują do 20 lipca każdego roku wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny.

Jeżeli partnerzy nie dojdą do porozumienia, do 31 lipca poszczególne organizacje mogą przedstawić swoje stanowiska. Do 20 maja partnerzy społeczni mają czas na przedstawienie wspólnej propozycji ws. wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (w tym w państwowej sferze budżetowej), waloryzacji emerytur i rent oraz minimalnego wynagrodzenia. W przypadku braku porozumienia organizacje mogą przedstawić swoje propozycje do 30 maja. (PAP)

mmu/ amac/ jra/ asa/

d4ansuq

Podziel się opinią

Share
d4ansuq
d4ansuq