Trwa ładowanie...
d1xg09l

MF sprzedało 10-letnie euroobligacje za 1 mld euro przy 1,3 mld euro popytu

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,592% wobec popytu wynoszącego 1,3 mld euro, podał resort.

Share
d1xg09l

"Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 2 września br. dokonano wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 9 września 2025 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 1 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 1,3 mld" - czytamy w komunikacie.

Obligacje wyceniono na 48 pb powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 1,592%. Roczny kupon obligacji ustalono na poziomie 1,5%.

"Zdecydowaliśmy się wyjść na rynek euro z emisją obligacji 10-letnich, wykorzystując apetyt inwestorów na polskie aktywa po kilkumiesięcznej naszej nieobecności na tym rynku. W tym roku wyemitowaliśmy na rynkach zagranicznych obligacje o równowartości zaledwie 1,5 mld euro, więc obecna emisja nie będzie oznaczała wzrostu udziału długu zagranicznego w długu ogółem. W stosunku do końca poprzedniego roku udział ten będzie nawet zauważalnie mniejszy" - skomentowała wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska, cytowana w komunikacie.

d1xg09l

Podkreśliła, że wycena nowych obligacji była bardzo ciasna w stosunku do kwotowań naszych obligacji na rynku wtórnym i wyniosła tylko 48 pb powyżej krzywej swapowej. Oznaczało to, że tzw. premia za wejście na rynek z nową emisją była bardzo niska.

Nabywcami obligacji są głównie inwestorzy z Europy, w tym: Niemcy (38%), Belgia (11%), Polska (10%), Austria (6%), Wielka Brytania (5%), Szwajcaria (4%), Francja (4%), pozostałe kraje europejskie (7%). Udział inwestorów ze Stanów Zjednoczonych wyniósł 9%, Ameryki Południowej 5%, a z Azji 1%.

"W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały fundusze inwestycyjne - 48%. Udział banków wyniósł 30%, funduszy emerytalnych i instytucji ubezpieczeniowych 13%, a banków centralnych 8%" - czytamy dalej.

"Środki z emisji obligacji powiększą rezerwę płynnych środków i tym samym stanowić będą zabezpieczenie finansowania potrzeb pożyczkowych na rynku krajowym" - podsumowała wiceminister.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC i J.P. Morgan.

(ISBnews)

d1xg09l

Podziel się opinią

Share
d1xg09l
d1xg09l