Trwa ładowanie...
d2p1bv5

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 898,99 mld zł w czerwcu

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2016 r. wzrosło o 0,9% m/m i wyniosło 898 988,8 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca ub. roku zwiększyło się o 7,7%.
Share
d2p1bv5

"Wzrost zadłużenia w czerwcu 2016 r. był głównie wypadkową:
- finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+5,2 mld zł);
- osłabienia złotego (+4,4 mld zł) - o 1% wobec EUR, 1,1% wobec USD, 2,5% wobec CHF i o 9,1% wobec JPY;
- zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wypadkową:
- wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+28,7 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
- finansowania deficytu budżetu państwa (+18,7 mld zł);
- osłabienia złotego (+12,9 mld zł) - o 3,8% wobec EUR, 2% wobec USD, 3,3% wobec CHF i o 19,4% wobec JPY, podano także.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2016 r. zwiększyło się o 3,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +4,3 mld zł) i ujemnego salda depozytów (-0,5 mld zł).

d2p1bv5

"W maju 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 4,3 mld zł, co było wynikiem:
- ujemnego salda emisji długu (-0,1 mld zł)
- osłabienia złotego (+4,4 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec czerwca br. 592,25 mld zł i wzrosło o 0,7% m/m (oraz o 9% od grudnia ub. r.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 306,74 mld zł (wzrosło o 1,4% m/m i wzrosło o 5,3% od grudnia ub. r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 6,48 mld zł w czerwcu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 553,83 mld zł (wzrosło o 0,8% m/m i o 7,9% od grudnia ub.r.).

d2p1bv5

"W czerwcu 2016 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 34,1%, tj. wzrósł o 0,2 pkt proc. m/m i jednocześnie zmniejszył się o 0,8 pkt proc. względem końca 2015 r. Do wzrostu udziału w czerwcu przyczyniło się przede wszystkim osłabienie złotego wobec wszystkich walut, w których nominowane jest zadłużenie. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30%" - czytamy dalej w komunikacie.

W czerwcu 2016 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 54,0%, co oznaczało wzrost o 0,4 pkt proc. m/m i spadek o 4 pkt proc. względem końca 2015 r. Zwiększenie udziału w czerwcu wynikało przede wszystkim z osłabienia złotego, a także ze wzrostu zaangażowaniu nierezydentów w długu krajowym (+4 mld zł), przy jednoczesnej stabilizacji portfela rezydentów, podano także.

(ISBnews)

d2p1bv5

Podziel się opinią

Share
d2p1bv5
d2p1bv5