Trwa ładowanie...
dzjpxrm

MF zakłada emisję długu krajowego na poziomie co najmniej 5 mld euro - strategia

28.09. Warszawa (PAP) - Strategia Zarządzania Długiem na lata 2011-2014 zakłada emisję benchmarków o wartości co najmniej 5 mld euro, a w horyzoncie strategii możliwe jest...

Share
dzjpxrm

28.09. Warszawa (PAP) - Strategia Zarządzania Długiem na lata 2011-2014 zakłada emisję benchmarków o wartości co najmniej 5 mld euro, a w horyzoncie strategii możliwe jest zwiększenie ich wartości nawet do 30 mld euro.

"Zwiększanie płynności rynku SPW oraz poszczególnych emisji przyczynia się do eliminacji premii, jakiej inwestorzy oczekują w przypadku SPW o niedostatecznej płynności, a więc wysokim koszcie wyjścia z inwestycji, jak również do zwiększenia popytu ze strony inwestorów zainteresowanych posiadaniem jedynie płynnych emisji. Oba czynniki wpływają na obniżenie rentowności SPW i, co za tym idzie, minimalizację kosztów obsługi długu SP" - napisano w dokumencie.

MF napisał, że płynność rynku ma kluczowe znaczenie w kontekście planowanego wejścia Polski do strefy euro, co wymaga konsekwentnych działań dostosowawczych w okresie poprzedzającym przyjęcie euro.

dzjpxrm

MF planuje kontynuację emisji dużych serii obligacji (benchmarków) na rynku krajowym, zapewniających im płynność na rynku wtórnym.

" Planuje się utrzymanie realizowanej od 2003 r. polityki emisji średnio- i długoterminowych obligacji o stałym oprocentowaniu, tak aby wartość pojedynczej emisji osiągnęła równowartość co najmniej 5 mld EUR. Instrumentami służącymi tworzeniu płynnych emisji będzie odpowiednie kształtowanie kalendarza emisji SPW, przetargi zamiany i przetargi uzupełniające. Możliwe jest również stosowanie przetargów odkupu obligacji mniej płynnych" - napisano.

"Wartość 5 mld EUR przyjęto jako referencyjną na obecnym etapie rozwoju krajowego rynku SPW, zapewniającą wystarczającą płynność dużym inwestorom instytucjonalnym i nie stwarzającą nadmiernego ryzyka refinansowania przy wykupie. W horyzoncie Strategii możliwe będzie zwiększenie jednostkowej wartości obligacji benchmarkowych powyżej 30 mld zł" - napisano.

W połowie 2010 r. zadłużenie w 13 seriach obligacji (w tym 12 o oprocentowaniu stałym) przekraczało równowartość 5 mld EUR. (PAP)

map/ ana/

dzjpxrm

Podziel się opinią

Share
dzjpxrm
dzjpxrm