Trwa ładowanie...
d1z5vaq

MI: współpraca z kolejami chińskimi

Od 29 lipca br. na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury przebywali w Polsce przedstawiciele Ministerstwa Kolei ChRL oraz chińskich firm działających na rynku kolejowym.
Share
d1z5vaq

Jest to rezultat ustaleń podczas wizyty ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka w Chinach w czerwcu br.

Celem wizyty delegacji chińskiej było nie tylko lepsze poznanie potrzeb i możliwości podmiotów gospodarczych działających na rynku kolejowym w Polsce, ale przede wszystkim nawiązanie konkretnych kontaktów biznesowych - powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt, który kieruje grupą roboczą ds. współpracy z kolejami chińskimi w zakresie infrastruktury.

Strona chińska wyraziła zainteresowanie udziałem w takich przedsięwzięciach jak: rozwój terminali kontenerowych, produkcja i utrzymanie taboru, modernizacja dworców kolejowych oraz modernizacja linii kolejowych. Deklaruje również chęć udziału w programie budowy Kolei Dużych Prędkości oraz rozważa możliwość uczestnictwa w prywatyzacji spółek Grupy PKP.

d1z5vaq

W trakcie swojego pobytu delegaci chińscy odbyli szereg wizyt i spotkań z reprezentantami PKP SA, PKP Cargo, PKP PLK, PKP LHS, PKP Intercity oraz Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury.

Podczas spotkania podsumowującego rezultaty wizyty 6 sierpnia br. w siedzibie resortu infrastruktury podpisano listy intencyjne dotyczące współpracy strategicznej spółki PKP Cargo z partnerami z Chin - firmą CNR Janin Railway Vehicles Equipment Co., CSE - China South Locomotive&Rolling Stock oraz firmą CRIMIT - China Railway International Multimodal Transport Co. Ltd. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury podpisało list intencyjny z firmą China Railway Engeering Co.

Grupa PKP oferuje chińskim firmom możliwość współpracy w ramach konsorcjów w projektach modernizacji polskich linii kolejowych. Dostęp do rynku polskiego jak największej liczbie podmiotów z różnych części świata ma wpływ na większą konkurencję między wykonawcami budowlanymi oraz obniżenie cen realizowanych kontraktów.

Partnerzy chińscy zwracali uwagę - stwierdził prezes Grupy PKP Andrzej Wach - że choć wizyta w Polsce miała roboczy charakter, to można ją uznać za przełomową.

Strony przeprowadziły również rozmowy wstępne dotyczące podpisania listu intencyjnego o współpracy w zakresie transportu kolejowego pomiędzy ministerstwami obu państw.

Rezultaty wizyty dobrze rokują dalszemu zacieśnianiu współpracy pomiędzy firmami obu państw i pozwalają oczekiwać na wymierne efekty w postaci rozwoju przewozów w relacjach Europa-Azja.

d1z5vaq

Podziel się opinią

Share
d1z5vaq
d1z5vaq