Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi
espi

MICROTECH INTERNATIONAL S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walny...

MICROTECH INTERNATIONAL S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Microtech International S.A. w dniu 7.07.2011 (4/2011)
Share
d2u39gi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-08
Skrócona nazwa emitenta
MICROTECH INTERNATIONAL S.A.
Temat
Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Microtech International S.A. w dniu 7.07.2011
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Microtech International S.A. podaje do wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na ZWZA spółki, które odbyło się w dniu 07.07.2011 r.: 1. Supernova IDM Fund S.A ? 124 642 głosów, co stanowiło 59,14% na ZWZA i stanowi 4,89 % w głosach ogółem w spółce, 2. Zygmunt Kuźniewski ? 86 100 głosów, co stanowiło 40,86% na ZWZA i stanowi 3,38 % w głosach ogółem w spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MICROTECH INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MICROTECH INTERNATIONAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-116 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołowska 4-20
(ulica) (numer)
(71) 34 63 500 (71) 34 63 599
(telefon) (fax)
mil@microtech.com.pl www.microtech.com.pl
(e-mail) (www)
898-001-57-75 006028821
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Mirosław Loch p.o. Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi