Trwa ładowanie...
d3kpw4l
espi

MIDAS - Otrzymanie i przyjęcie przez Mobyland drugiego zamówienia na usługę transmisji danych od ...

MIDAS - Otrzymanie i przyjęcie przez Mobyland drugiego zamówienia na usługę transmisji danych od Polkomtel. (56/2012)

Share
d3kpw4l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie i przyjęcie przez Mobyland drugiego zamówienia na usługę transmisji danych od Polkomtel. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2012 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie zawarcia przez Mobyland Sp. z o.o. ("Mobyland") z Polkomtel Sp. z o.o. (poprzednio Polkomtel S.A., dalej jako "Polkomtel" a razem z Mobyland jako "Strony") umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych ("Umowa") oraz złożenia przez Polkomtel pierwszego zamówienia na usługi transmisji danych ("Zamówienie 1"), Zarząd NFI Midas S.A. ("Fundusz") informuje, iż otrzymał od Mobyland zawiadomienie o przyjęciu w dniu 27 grudnia 2012 roku złożonego w tym samym dniu przez Polkomtel drugiego zamówienia na usługi transmisji danych ("Zamówienie 2", a łącznie z Zamówieniem 1 dalej jako "Zamówienia"). Zgodnie z treścią Zamówienia 2, Polkomtel złożył zamówienie usług transmisji danych w ilości 22 miliony GB za łączną kwotę 145.305.600 zł netto. W wyniku złożenia Zamówienia 2 sumaryczny wolumen usług transmisji danych objętych Zamówieniami wynosi na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego 33 miliony GB. Strony
uzgodniły ponadto, że cena za każdy MB objęty Zamówieniem 2 oraz Zamówieniem 1 w części niewykorzystanej przez Polkomtel do dnia 31 sierpnia 2012 r. wyniesie 0,00645 zł netto za 1 MB. Zamówienie 2 oraz nieopłacona dotąd część Zamówienia 1 zostaną zapłacone w ratach, na podstawie faktur wystawionych zgodnie z Umową, według następującego harmonogramu zgodnie z warunkami Zamówienia 2: - kwota 16.952.320 zł netto zostanie zapłacona w 2 równych ratach za listopad i grudzień 2012 r., - kwota 113.590.245,59 zł netto zostanie zapłacona w 23 równych miesięcznych ratach za każdy miesiąc w okresie od stycznia 2013 r. do listopada 2014 r., - kwota 23.693.742,12 zł netto, stanowiąca jednorazową płatność końcową za Zamówienia, zostanie zapłacona za grudzień 2014 r. W związku z powyższym, łączna wartość Zamówień na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi 222.045.587,64 zł netto. Zamówienie 2 na opisanych powyżej warunkach będzie ważne do dnia 30 listopada 2015 r. Fundusz przypomina, iż w ramach Umowy Mobyland zapewnia
dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, realizowanej w Paśmie 1800 oraz Paśmie 900 w technologii LTE lub HSPA+. Umowa została zawarta na czas 5 lat z możliwością jego przedłużenia, a jej wartość definiowana jest na podstawie odrębnych zamówień. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2012-12-27 Maciej Kotlicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

Podziel się opinią

Share
d3kpw4l
d3kpw4l