Trwa ładowanie...
dq5xbcz
dq5xbcz
espi

MIKROKASA - Pierwszy dzień notowania obligacji serii K (16/2015) - EBI

MIKROKASA - Pierwszy dzień notowania obligacji serii K (16/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dq5xbcz
CATALYST
Raport EBI nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Pierwszy dzień notowania obligacji serii K
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni (?Emitent?) informuje, iż w dniu 5 maja 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę, na mocy której 6 maja 2015 r. został określony dniem pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2418 (dwóch tysięcy czterystu osiemnastu) obligacji na okaziciela serii K Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN ?PLMKRKS00072? i będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?MKR1016?. O emisji obligacji serii K Emitent informował raportami bieżącymi nr 22/2014, 25/2014, 9/2015 i 14/2015. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dq5xbcz

Podziel się opinią

Share
dq5xbcz
dq5xbcz