Trwa ładowanie...
d4dblxt
espi

MIKROKASA - Ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy obligacji serii L1 (30/2014) - EBI

MIKROKASA - Ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy obligacji serii L1 (30/2014)
Share
d4dblxt

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 30 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy obligacji serii L1 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 19.11.2014 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o dokonaniu w dniu 13.11.2014 r. wpisu zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz obligatariuszy obligacji serii L1, w imieniu których działa administrator zastawu: Dega, Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie (zastawnik). Zastaw stanowi zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy obligacji serii L1 i został ustanowiony na zbiorze wierzytelności o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, które wynikają z zawartych i zawieranych umów między klientami Emitenta (pożyczkobiorcy) a Emitentem (pożyczkodawca, zastawca). Najwyższa sumy zabezpieczenia wynosi 3.000.000,00 PLN. Wartość przedmiotowego zbioru wierzytelności (zgodnie z wyceną dokonaną przez Eurolinks spółka akcyjna sp. k. z siedzibą w Gdyni na dzień 30.09.2014 r.) wynosi 6.658.698,00
PLN. O emisji obligacji serii L1 Emitent informował raportami bieżącymi nr 28/2014 i 29/2014. Podstawa prawna: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4dblxt

Podziel się opinią

Share
d4dblxt
d4dblxt