Trwa ładowanie...
d2aw0qw
d2aw0qw
espi

MIKROKASA - Zakończenie subskrypcji akcji serii E (15/2015) - EBI

MIKROKASA - Zakończenie subskrypcji akcji serii E (15/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aw0qw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mikrokasy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż 30 kwietnia 2015 r. zakończyła się subskrypcja akcji serii E Spółki, które były oferowane w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2015 r. Objętych i opłaconych zostało 40.032.000 sztuk akcji serii E ? wszystkie za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej 0,10 zł za 1 akcję. Wszystkie akcje serii E zostały objęte przez podmiot współzależny od Pana Andrzeja Brzeskiego i Pana Janusza Bigus (założyciele, główni akcjonariusze i członkowie Zarządu Emitenta). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS jego wysokość wyniesie 5.000.000,00 zł wobec obecnych 996.800,00 zł, natomiast struktura akcjonariatu Emitenta będzie przedstawiała się następująco: ? Pan Andrzej Brzeski i Pan Janusz Bigus (bezpośrednio oraz poprzez podmiot, którego są oni jedynymi udziałowcami): 47.807.000 akcji (95,61% kapitału zakładowego) uprawniające do oddania 52.057.000 głosów (95,96% głosów), ? pozostali: 2.193.000
akcji (4,39% kapitału zakładowego) uprawniające do oddania 2.193.000 głosów (4,04% głosów). Informacje dotyczące planów podwyższenia kapitału zakładowego były przekazywane przez Emitenta raportami bieżącymi nr 4/2015, 8/2015 i 12/2015. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Brzeski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2aw0qw

Podziel się opinią

Share

d2aw0qw

d2aw0qw