Trwa ładowanie...
df5fcm7
df5fcm7
espi

MILKILAND N.V. - Notification on the acquisition of a significant block of shares in Milkiland N....

MILKILAND N.V. - Notification on the acquisition of a significant block of shares in Milkiland N.V. (8/2013)
Share
df5fcm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MILKILAND N.V. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Notification on the acquisition of a significant block of shares in Milkiland N.V. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | The Board of Directors of Milkiland N.V. (the "Company") informs that on June 20, 2013 it received from R-Assets Cooperatief U.A. (the ?Cooperatief"), with its registered seat in Amsterdam, the Netherlands, the notification on holding of shares constituting more than 5% of the total number of votes at the general meeting of the Company. Due to the purchase transactions made on 17-18 June, 2013 the total number of the Company?s shares owned by the Cooperatief has increased and the threshold of 5% of total number of votes in Company has been exceeded. On June 20, 2013, the Cooperatief holds 1,562,800 (one million five hundred sixty-two thousand eight hundred) shares of the Company that constitutes 5.001% of the Company?s share capital and correspond to 1,562,800 (one million five hundred sixty-two thousand eight hundred) votes or 5.001% of the voting rights on the General Meeting of Shareholders. Before the transactions the Cooperatief held 1,500,000 (one million five hundred thousand) shares of the
Company that constituted 4.8% of Company?s share capital and corresponded to 1,500,000 (one million five hundred thousand) votes or 4.8% of the voting rights on the General Meeting of Shareholders. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MILKILAND N.V.
(pełna nazwa emitenta)
MILKILAND N.V. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
1093HP Amsterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Reinwardtstraat 232
(ulica) (numer)
+38 044 369 52 53
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
1234 1234
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Sergey Trifonov IR Officer Sergey Trifonov

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df5fcm7

Podziel się opinią

Share
df5fcm7
df5fcm7