Trwa ładowanie...
d21wyky
espi

MILKPOL S.A. - Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzo...

MILKPOL S.A. - Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej Spółki. (17/2011)

Share
d21wyky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MILKPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Milkpol" SA (Spółka) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 4 i ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), tj. w związku z przekroczeniem wartości 5.000 Euro przez sumę wartości dotychczasowych transakcji dokonanych w 2011 roku przez osobę zobowiązaną, o transakcjach nabycia łącznie 24.880 akcji Spółki dokonanych przez członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Konrada Niedziałka ? Sekretarza Rady Nadzorczej. Transakcje nabycia akcji Spółki zostały dokonane przez Pana Konrada Niedziałka w okresie od 18 lipca 2011 roku do dnia 28 października 2011 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK SA, w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect, na sesjach w dniach: 18 lipca 2011 roku (nabycie 530 akcji po cenie 1,64 zł za jedną akcję), 26 lipca 2011 roku (nabycie 750 akcji po cenie 1,60 zł za jedną akcję), 17 sierpnia 2011 roku (nabycie 1.000 akcji po cenie 1,30 zł za jedną akcję), 22 sierpnia 2011 roku (nabycie 600 akcji po cenie 1,29 zł za jedną akcję), 20 października 2011 roku (nabycie 1.000 akcji po cenie 1,30 zł za jedną akcję) oraz 28 października 2011 roku (nabycie 21.000 akcji po cenie 1,26 zł za jedna akcję). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

| | | MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MILKPOL S.A. | | handel | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-318 | | Czarnocin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Główna | | 162 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (44) 616 62 13 | | (44) 616 51 82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | milkpol@milkpol.com.pl | | milkpol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7710106183 | | 004703448 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Wiesław Niedziałek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

Podziel się opinią

Share
d21wyky
d21wyky