Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

MILKPOL S.A. - Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez członka Zarządu Sp...

MILKPOL S.A. - Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez członka Zarządu Spółki. (4/2011)
Share
d3un9r9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MILKPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez członka Zarządu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Milkpol" SA (Spółka) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), tj. w związku z przekroczeniem wartości 5.000 Euro przez sumę wartości dotychczasowych transakcji dokonanych w 2011 roku przez osobę zobowiązaną, o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez członka Zarządu Spółki ? Vice Prezesa Zarządu Spółki - Pana Jerzego Świerczyńskiego. Transakcje nabycia akcji Spółki zostały dokonane w transakcjach sesyjnych za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP SA, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesjach w dniach: 13 stycznia 2011 roku (nabycie 400 akcji po cenie 3,35
zł za jedną akcję), 17 stycznia 2011 roku (nabycie 300 akcji po cenie 3,34 zł za jedną akcję i nabycie 1.198 akcji po cenie 3,35 zł za jedną akcję), 18 stycznia 2011 roku (nabycie 480 akcji po cenie 3,34 zł za jedną akcję i nabycie 65 akcji po cenie 3,40 zł za jedną akcję), 20 stycznia 2011 roku (nabycie 500 akcji po cenie 3,44 zł za jedną akcję i nabycie 200 akcji po cenie 3,45 zł za jedną akcję), 24 stycznia 2011 roku (nabycie 14 akcji po cenie 3,44 zł za jedną akcję i nabycie 686 akcji po cenie 3,45 zł za jedną akcję), 25 stycznia 2011 roku (nabycie 170 akcji po cenie 3,39 zł za jedną akcję i nabycie 300 akcji po cenie 3,45 zł za jedną akcję), 15 lutego 2011 roku (nabycie 100 akcji po cenie 3,09 zł za jedną akcję i nabycie 900 akcji po cenie 3,10 zł za jedną akcję), 16 maja 2011 roku (nabycie 1.000 akcji po cenie 2,57 zł za jedną akcję) oraz 20 maja 2011 roku (nabycie 1.000 akcji po cenie 2,67 zł za jedną akcję, nabycie 195 akcji po cenie 2,68 zł za jedną akcję i nabycie 205 akcji po cenie 2,69 zł za
jedną akcję). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MILKPOL S.A. handel
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
97-318 Czarnocin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Główna 162
(ulica) (numer)
(44) 616 62 13 (44) 616 51 82
(telefon) (fax)
milkpol@milkpol.com.pl milkpol.com.pl
(e-mail) (www)
7710106183 004703448
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Wiesław Niedziałek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9