Trwa ładowanie...
d27935w
d27935w
espi

MINERAL MIDRANGE S.A. - Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (7/2014)

MINERAL MIDRANGE S.A. - Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (7/2014)
Share
d27935w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MINERAL MIDRANGE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. na mocy umowy z dnia 22 maja 2014 r. zawartej pomiędzy Spółką a panem Tomaszem Lewickim, Prezesem Zarządu Mineral Midrange S.A., doszło do przeniesienia na rzecz Spółki prawa własności 641 047 akcji zwykłych na okaziciela serii A tytułem zabezpieczenia spłaty zobowiązań p. Tomasza Lewickiego wobec Spółki. Ilość przeniesionych akcji stanowi 11,11% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 641 047 głosów, co stanowi 11,11% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed transakcją pan Tomasz Lewicki posiadał 1 656 000 akcji Spółki, które stanowiły 28,70% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentowały 28,70% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po przeprowadzonej transakcji pan Tomasz Lewicki posiada 1 014 953 akcji Spółki, które stanowią 17,59% w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentują 17,59% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki. Brak jest osób o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit. c ?ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych?, w stosunku do akcjonariusza dokonującego zawiadomienia. Podstawa prawna: art.69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 pkt 2 ust 1 lit a ?ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych?. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MINERAL MIDRANGE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-764 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana III Sobieskiego 110
(ulica) (numer)
(22) 840 85 00 (22) 880 94 08
(telefon) (fax)
mail@mineralmidrange.com www.mineralmidrange.com
(e-mail) (www)
526-26-75-144 015303298
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Marek Wojtachnia Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27935w

Podziel się opinią

Share
d27935w
d27935w