Trwa ładowanie...
d4ja8qz

MINERAL MIDRANGE S.A. - Podjęcie przez Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. uchwały dotyczącej prz...

MINERAL MIDRANGE S.A. - Podjęcie przez Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. uchwały dotyczącej przyjęcia polityki dywidendy (8/2014)

Share
d4ja8qz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MINERAL MIDRANGE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd Spółki Mineral Midrange S.A. uchwały dotyczącej przyjęcia polityki dywidendy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. z siedziba w Warszawie (dalej "Spółka"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 maja 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2014/05/03 dotyczącą przyjęcia polityki dywidendy Spółki. Treść uchwały: Uchwała Zarządu MINERAL MIDRANGE S.A. nr 2014/05/03 § 1 Mając na uwadze dobre i przewidywalne wyniki finansowe oraz wysoki poziom generowanych przepływów pieniężnych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy, którzy poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości akcji oczekują wypłaty dywidendy, Zarząd MINERAL MIDRANGE S.A. uchwala poniższą politykę dywidendy, która zostanie przedstawiona do zatwierdzenia na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki: Polityka Dywidendy MINERAL MIDRANGE SA 1. Zarząd przedkładał będzie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłacania akcjonariuszom dywidendy w wysokości od 50% do 80% osiągniętego zysku netto za dany rok obrotowy. 2. Wielkość rekomendowanej dywidendy uzależniona będzie od
aktualnej sytuacji rynkowej, istniejących zobowiązań, perspektyw i potrzeb finansowania rozwoju Spółki oraz uwzględniać będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej. 3. Decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmowało będzie corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy a ustanowiona polityka dywidendy będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014. § 2 W MINERAL MIDRANGE SA na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Dywidendy nie istnieją akcje uprzywilejowane co do prawa głosu i co do dywidendy. § 3 Niniejsza Polityka Dywidendy podlegać będzie okresowej weryfikacji. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ja8qz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MINERAL MIDRANGE S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-764 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jana III Sobieskiego | | 110 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 840 85 00 | | (22) 880 94 08 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mail@mineralmidrange.com | | www.mineralmidrange.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-26-75-144 | | 015303298 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Marek Wojtachnia Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ja8qz

Podziel się opinią

Share
d4ja8qz
d4ja8qz