Trwa ładowanie...
dawuy2a

'Minutes': RPP za stabilizacją stóp procentowych jeśli utrzyma się wzrost PKB

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) uważała, że stabilizacja stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Część członków Rady nie wykluczała możliwości obniżenia stóp procentowych w przyszłości w przypadku wyraźnego osłabienia wzrostu gospodarczego w kraju, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Share
dawuy2a

"Dyskutując na temat poziomu stóp procentowych NBP, członkowie Rady uznali, że powinny one zostać utrzymane na niezmienionym poziomie. Większość członków Rady wskazywała, że deflacja nie wywiera negatywnego wpływu na decyzje podmiotów gospodarczych, a w horyzoncie półtora roku oczekiwany jest wzrost dynamiki cen blisko dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego" - czytamy w "minutes".

Ponadto w ocenie członków Rady, w kolejnych kwartałach będzie się utrzymywać zrównoważony wzrost aktywności gospodarczej. Zaznaczano, że ewentualne osłabienie popytu zewnętrznego będzie kompensowane przez rosnący popyt wewnętrzny, dodatkowo wspierany przez poluzowanie polityki fiskalnej.

"Członkowie Rady podtrzymali ocenę, że w takich warunkach stabilizacja stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Za stabilizacją stóp procentowych przemawia dodatkowo - zdaniem członków Rady - zwiększona niepewność dotycząca krajowych i zewnętrznych uwarunkowań polityki pieniężnej" - czytamy dalej.

dawuy2a

Część członków RPP zaznaczała, że decyzja Rady powinna także uwzględniać wpływ poziomu stóp procentowych na stabilność krajowego sektora finansowego.

"Część członków Rady nie wykluczała możliwości obniżenia stóp procentowych w przyszłości w przypadku wyraźnego osłabienia wzrostu gospodarczego w kraju, pogłębienia się deflacji lub pojawienia się sygnałów wskazujących, że wywiera ona negatywny wpływ na zachowania podmiotów gospodarczych" - czytamy także.

Niektórzy członkowie RPP wskazywali, że obniżenie stóp procentowych może być uzasadnione już w najbliższych kwartałach. Zaznaczali oni, że oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych pozostaje wysokie w porównaniu do innych krajów europejskich i jego obniżenie - do którego przyczyniłaby się obniżka stóp procentowych - sprzyjałoby wzrostowi dynamiki PKB, w szczególności pobudzając aktywność inwestycyjną. Inni członkowie Rady ocenili natomiast, że oprocentowanie kredytów inwestycyjnych jest już obecnie niskie, a obniżenie stóp procentowych mogłoby się przyczynić do uruchamiania projektów inwestycyjnych o niskiej oczekiwanej rentowności, podano także.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,5%, stopa lombardowa 2,5%, stopa depozytowa 0,5%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

(ISBnews)

dawuy2a

Podziel się opinią

Share
dawuy2a
dawuy2a