Trwa ładowanie...
d2aeyqr

MIRACULUM S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane przez Radę Nadzorczą ...

MIRACULUM S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane przez Radę Nadzorczą na dzień 5 marca 2013 roku (11/2013)

Share
d2aeyqr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-07
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane przez Radę Nadzorczą na dzień 5 marca 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 259, poz. 259), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazanych przez Radę Nadzorczą, która zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 marca 2013 roku.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał NWZ Miraculum 05.03.2013.pdf Projekty uchwał na NWZ na 5 marca 2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aeyqr

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Dominik Śliwowski Prezes Zarządu
2013-02-07 Anna Stenszke Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aeyqr

Podziel się opinią

Share
d2aeyqr
d2aeyqr