Trwa ładowanie...
d1bqj5b
espi

MIRACULUM S.A. - Ustanowienie pełnomocnika dla niektórych akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Z...

MIRACULUM S.A. - Ustanowienie pełnomocnika dla niektórych akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 listopada 2012 r. (82/2012)

Share
d1bqj5b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie pełnomocnika dla niektórych akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 listopada 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie, podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał od radcy prawnego Grzegorza Maja prowadzącego Kancelarię radcy prawnego w Warszawie, w dniu dzisiejszym tj. 06 listopada 2012 r. zawiadomienie, o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jako pełnomocnik akcjonariuszy Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, ("Spółka") tj.: (i) Eastern Europe Equity Holding Ltd., (ii) Oval Limited, oraz (iii) G Force Investment Ltd., którzy to akcjonariusze zarejestrowali się na nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 listopada 2012 roku zawiadamiam, iż w dniu dzisiejszym zostałem umocowany do reprezentowania wyżej wymienionych
akcjonariuszy na tym zgromadzeniu i mogę wykonywać prawo głosu bez odrębnej instrukcji do głosowania. Zgodnie z udostępnioną mi przez Spółkę listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu: a) akcjonariusz Eastern Europe Equity Holding Ltd., posiada 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela , co stanowi 3,79% w kapitale zakładowym oraz uprawnienia do wykonywania 3,79 % ogólnej liczby głosów, b) akcjonariusz Oval Limited, posiada 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 1,69% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 1,69% ogólnej liczby głosów, c) akcjonariusz G ? Force Investment Ltd posiada 2.275.741 akcji zwykłych na okaziciel, co stanowi 1,92% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 1,92% ogólnej liczby głosów W związku z powyższym zawiadamiam, iż na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 8 listopada br. będę reprezentował na podstawie pełnomocnictw bez pisemnej Instrukcji ww. akcjonariuszy reprezentujących w sumie 8.775.741 akcji,
co stanowi 7,40% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do wykonywania 7,40% ogólnej liczby głosów (art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy o ofercie). Poza reprezentowaniem wyżej wymienionych akcjonariuszy objętymi pełnomocnictwami do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu nie posiadam akcji Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2012-11-06 Urszula Pierzchała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

Podziel się opinią

Share
d1bqj5b
d1bqj5b