Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (20/2015)

MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (20/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje o zawarciu dzisiaj, tj. 5 maja 2015 roku ze swoją spółką zależną La Rose sp. z o.o. (dalej: ?La Rose? lub ?Spółka Zależna?), umowy dotyczącej rozliczenia wzajemnych wierzytelności (dalej: ?Umowa?). Zawarcie umowy jest związane z zamiarem sprzedaży udziałów La Rose i potrzebą uregulowania wszelkich zobowiązań Spółki Zależnej, w celu znalezienia inwestora zainteresowanego nabyciem jej udziałów. Umowa przewiduje potrącenie należności handlowych Spółki wobec La Rose oraz należności z tytułu pożyczek udzielonych La Rose, wraz z odsetkami (dalej: ?Zadłużenie?), w łącznej kwocie 2.621.100 (dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto) złotych z wierzytelnością La Rose wobec Spółki o wniesienie wkładu na podwyższony kapitał zakładowy (dalej: ?Wkład?) w kwocie 2.621.100 (dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego La Rose zostało dokonane dzisiaj, tj. 5 maja 2015 roku uchwałą zgromadzenia wspólników La Rose.
Spółka jako jedyny wspólnik objęła 50 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym La Rose, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych. Nadwyżka pomiędzy wartością nominalną udziałów a ceną ich objęcia, w wysokości 2.616.100 (dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy sto) złotych została przeznaczona na kapitał zapasowy La Rose. Postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Umowa nie przewiduje stosowania kar umownych. Umowa została uznana za umowę znaczącą, ponieważ wartość rozliczanych wierzytelności przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi