Trwa ładowanie...
d14dm37
espi

MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (77/2013)

MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (77/2013)
Share
d14dm37

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 20 września 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie akcjonariusza ? Oval Limited z siedzibą w Labuanie w Malezji, z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zwiększenia udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w związku z wydaniem 128.750.000 akcji zwykłych serii M2 w ramach zamiany 12.875 obligacji zamiennych serii Z3 i podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 74/2013 z 16 września 2013 roku, o treści jak następuje: " Na podstawie art. 69 w związku 87 ust 4. pkt 4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz.1539 z póź. zm.) spółka Oval Ltd z siedzibą w Labuan ("Oval") Malezja zarejestrowana pod numerem HE195932, jako podmiot dominujący, zawiadamia, iż w związku z wydaniem 128 750 000
akcji zwykłych serii M2 spółki Miraculum SA ("Spółka") w ramach zamiany 12 875 obligacji zamiennych serii Z3 i tym samym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Miraculum SA (raport bieżący Miraculum SA z dnia 16.09.2013 nr 74) przez podmiot od niego zależny uległo zmianie zaangażowanie spółki Oval w akcje Spółki Miraculum SA. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego, spółka Oval nie posiadała akcji spółki Miraculum SA. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, spółka Oval wraz z podmiotem zależnym posiada 20 000 000 akcji spółki Miraculum SA, które stanowią 8,05 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 20 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 8,05 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Miraculum SA. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Oval informuje, że podmiot zależny tj. spółka
Pani Walewska z siedzibą w Warszawie posiada 20 000 000 akcji (wydane zgodnie ww raportem bieżącym spółki Miraculum SA) Spółki Miraculum S.A. Jednocześnie spółka Oval informuje że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d14dm37

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-21 Andrzej Kalita Prezes Zarządu
2013-09-21 Krzysztof Urbański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14dm37

Podziel się opinią

Share
d14dm37
d14dm37