Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

MIRBUD S.A. - Podpisanie porozumienia o umowie warunkowej (6/2015)

MIRBUD S.A. - Podpisanie porozumienia o umowie warunkowej (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie porozumienia o umowie warunkowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 2 marca 2015 r. Spółka podpisała ze spółką Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Progress XIV?) (spółka zależna RANK PROGRESS SA) porozumienie dotyczące budowy pawilonu marketu budowlanego w Mielcu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W przypadku podjęcia przez Progress XIV w terminie do dnia 31 maja 2015 r. decyzji o realizacji budowy pawilonu handlowego w Mielcu, Progress XIV i Emitent zobowiązali się do zawarcia do dnia 7 czerwca 2015 r. umowy o Wykonawstwo Generalne z terminem wybudowania pawilonu handlowego najpóźniej do dnia 30 marca 2016 r. (termin uzyskania decyzji o zgodzie na użytkowanie) pod
warunkiem przekazania MIRBUD SA przez Progress XIV w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz dostarczenia w terminie do 7 sierpnia 2015 r. prawomocnego pozwolenia na budowę. Termin uzyskania przez Emitenta zgody na użytkowanie ulegnie automatycznemu przedłużeniu o ilość dni opóźnienia, co do terminu, w którym Progress XIV uzyska ostateczne pozwolenie na budowę. Wartość prac w ramach porozumienia ma wynieść 22,755 mln złotych brutto. W przypadku nie przystąpienia przez MIRBUD SA do umowy o Generalne Wykonawstwo, Emitent zapłaci na rzecz Progress XIV karę umowną w wysokości 1 mln PLN. O podpisaniu ostatecznej umowy, bądź o niespełnieniu się warunku porozumienia dot. budowy pawilonu handlowego Emitent powiadomi osobnym raportem bieżącym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRBUD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 Skierniewice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Unii Europejskiej 18
(ulica) (numer)
46/833-98-65 46/833-98-28
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.com.pl www.mirbud.com.pl
(e-mail) (www)
836-17-02-207 750772302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2015-03-02 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi