Trwa ładowanie...
d26zxvi
d26zxvi
espi

MISPOL S.A. - Aneks do znaczącej umowy z RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. zawartej przez MISPOL S.A. (...

MISPOL S.A. - Aneks do znaczącej umowy z RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. zawartej przez MISPOL S.A. (7/2012)
Share
d26zxvi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do znaczącej umowy z RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. zawartej przez MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r., raportu bieżącego nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r., raportu bieżącego nr 27/2010 z dnia 11 października 2010 r., raportu bieżącego nr 9/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. oraz raportu bieżącego nr 47/2011 z dnia 7 lipca 2011 r., Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż dnia 14 lutego 2012 r. otrzymał podpisany przez wszystkie strony Aneks nr 9 z dnia 7 lutego 2012 r. (dalej "Aneks") do Umowy o Limit wierzytelności nr: CRD/L/29874/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. (dalej "Umowa o Limit") zawartej pomiędzy MISPOL S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"). W związku z zawartym Aneksem, górna kwota Limitu wierzytelności została podniesiona do kwoty 22.000.000,- zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) i może być wykorzystywana w formie: 1. Kredytu w rachunku bieżącym w PLN do kwoty 5.000.000,- zł; 2. Kredytu rewolwingowego w PLN do kwoty 2.000.000,- zł; 3. Obsługi faktoringu do kwoty 15.000.000,- zł Aneks nie
wprowadził zmian w zakresie terminu ostatecznej spłaty Limitu wierzytelności. Aneks nie wprowadził zmian co do formy zabezpieczenia spłaty Limitu wierzytelności. Kryterium uznania powyższego aneksu za umowę znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych MISPOL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
5422377014 050400516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Petras Jašinskas Prezes Zarządu
2012-02-14 Piotr Domaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26zxvi

Podziel się opinią

Share
d26zxvi
d26zxvi