Trwa ładowanie...
d1xajwl
d1xajwl
espi

MISPOL S.A. - Cofnięcie przez Bakalland S.A. w części wniosku o udzielenie zabezpieczenie powództ...

MISPOL S.A. - Cofnięcie przez Bakalland S.A. w części wniosku o udzielenie zabezpieczenie powództwa w toku postępowania sądowego (46/2013)
Share
d1xajwl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Cofnięcie przez Bakalland S.A. w części wniosku o udzielenie zabezpieczenie powództwa w toku postępowania sądowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od swojego pełnomocnika procesowego informację o złożeniu przez Bakalland S.A. pisma procesowego do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy, dotyczącego cofnięcia przez Bakalland S.A. wniosku o udzielenie zabezpieczenia powództwa Bakalland S.A. (o złożeniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku) w zakresie dotyczącym udzielenia zabezpieczenia poprzez zakaz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 4 lipca 2013 r., na obradach którego podjęta ma zostać uchwała w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W uzasadnieniu Bakalland S.A. podał, iż cofa wniosek w części jak wyżej, z uwagi na uzupełnienie porządku obrad NWZ MISPOL S.A. na dzień 4 lipca 2013 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 37/2013 z dnia 6 czerwca
2013 r., o podjęcie uchwał w innych, niż uchwała o zniesieniu dematerializacji, sprawach. Jednocześnie Bakalland S.A. poinformował Sąd, iż podtrzymuje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w pozostałym zakresie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie ? Informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)
d1xajwl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2013-06-12 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xajwl

Podziel się opinią

Share
d1xajwl
d1xajwl