Trwa ładowanie...
d1ylfcz
espi
15-12-2010 21:46

MISPOL S.A. - Spełnienie się warunków zawieszających dotyczących warunkowych umów nabycia akcji P...

MISPOL S.A. - Spełnienie się warunków zawieszających dotyczących warunkowych umów nabycia akcji PMB. (44/2010)

Share
d1ylfcz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunków zawieszających dotyczących warunkowych umów nabycia akcji PMB. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. (Podpisanie znaczących warunkowych umów sprzedaży dotyczących nabycia przez MISPOL S.A. akcji PMB S.A.) Zarząd MISPOL S.A. informuje o spełnieniu się warunków zawieszających dotyczących obu podpisanych w dniu 10 grudnia 2010 r. warunkowych umów sprzedaży dotyczących nabycia przez MISPOL S.A. akcji PMB S.A. od Podlaskiego Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego sp. z o.o. (dalej "PTFI").W dniu 15 grudnia 2010 r., o czym Emitent poinformował inwestorów raportem bieżącym nr 43/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r., zarząd MISPOL S.A. podjął uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego MISPOL poprzez emisję nowych akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, do której to emisji zarząd MISPOL jest upoważniony zgodnie z § 12 Statutu Spółki. Akcje zostały przeznaczone do zaoferowania w drodze subskrypcji prywatnej do objęcia przez PTFI w zamian za wkład pieniężny, z zastrzeżeniem, że wniesienie wkładu
pieniężnego na pokrycie emisji nastąpi poprzez potracenie wierzytelności MISPOL wobec PTFI o pokrycie obejmowanych przez niego akcji z wierzytelnością PTFI wobec MISPOL z tytułu ceny za sprzedaż akcji PMB.Tym samym spełnił się warunek zawieszający dotyczący pierwszej z warunkowych umów sprzedaży 40.860 akcji PMB (22,7 % kapitału zakładowego PMB) i jeden z dwóch warunków zawieszających dotyczących drugiej z warunkowych umów sprzedaży 40.860 akcji PMB (22,7 % kapitału zakładowego PMB).Jednocześnie spełniony został drugi warunek zawieszający dotyczący drugiej z warunkowych umów sprzedaży akcji PMB, zmieniony aneksem do przedmiotowej umowy w dniu 15 grudnia 2010 r. w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie: "w dniu 28 grudnia 2010 r. akcje PMB będą stanowiły własność PTFI" strony zastąpiły nowym brzmieniem: "w dniu 15 grudnia 2010 r. akcje PMB będą stanowiły własność PTFI".Na dzień dzisiejszy, tj. 15 grudnia 2010 r. akcje stanowią własność PTFI co oznacza spełnienie powyższego warunku.Podstawa prawna: § 5
ust.1 pkt. 4 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz

| | | MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MISPOL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 16-400 | | Suwałki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Szafirowa | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 087 5654210 | | 087 5654211 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mispol.com.pl | | www.mispol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5422377014 | | 050400516 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Mirosława Achinger Prezes Zarządu
2010-12-15 Roman Bańka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ylfcz
d1ylfcz