Trwa ładowanie...
d3cve06
espi

MISPOL S.A. - Umorzenie postępowań w przedmiocie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności...

MISPOL S.A. - Umorzenie postępowań w przedmiocie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności uchwał NWZ MISPOL S.A. (101/2013)
Share
d3cve06

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie postępowań w przedmiocie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności uchwał NWZ MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących 71/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. oraz nr 79/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., w których Spółka informowała o wniesieniu powództw przeciwko Spółce przez Bakalland S.A. o uchylenie uchwał NWZ MISPOL S.A., niniejszym informuje, iż na skutek wniesienia przez Bakalland S.A. wniosków o cofnięcie w/w powództw, otrzymała odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 24 października 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia, ewentualnie stwierdzenia nieważności: a) Uchwały nr 11 z dnia 4 lipca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MISPOL S.A. w sprawie zniesienie dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i b) Uchwały nr 12 z dnia 4 lipca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MISPOL S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki MISPOL S.A. Ponadto Spółka otrzymała
odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 24 października 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, alternatywnie uchylenia Uchwały nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wydanego na skutek cofnięcia powództwa przez Bakalland S.A. Emitent poinformował o wniesieniu niniejszego powództwa w raporcie bieżącym nr 88/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. Jednocześnie Spółka informuje, że wraz z cofnięciem w/w powództw Bakalland S.A. zrzekł się dochodzenia roszczeń określonych w w/w pozwach. Powyższe jest wynikiem uzgodnień poczynionych w podpisanej w dniu 22 października 2013 r. ugodzie w zakresie sporów sądowych dotyczących uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie MISPOL S.A., o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 96/2013 w dniu 22 października 2013 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 10 RMF | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2013-10-29 Agnieszka Malczeska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cve06

Podziel się opinią

Share
d3cve06
d3cve06