Trwa ładowanie...
d187ori
espi

MISPOL S.A. - Wypowiedzenie umowy znaczącej przez Emitenta (9/2013)

MISPOL S.A. - Wypowiedzenie umowy znaczącej przez Emitenta (9/2013)
Share
d187ori

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie umowy znaczącej przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. (dalej jako "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczył oświadczenie Spółki o wypowiedzeniu umowy faktoringu, zawartej dnia 1 sierpnia 2012 roku z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Bank" lub "Faktor"), o której to umowie Emitent poinformował w Raporcie bieżącym nr 28/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku. Przedmiotem Umowy Faktoringu jest świadczenie przez Faktora na rzecz Faktoranta usług faktoringowych obejmujących nabycie wierzytelności pieniężnych przysługujących Spółce wobec jej kontrahentów, wynikających z realizacji zawartych umów handlowych. Zgodnie z zawartą umową oraz złożonym przez Spółkę wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy nastąpi z dniem 31 marca 2013 roku, tj. po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Przyczyną wypowiedzenia umowy było przeniesienie praw i obowiązków Spółki, z tytułu współpracy z kontrahentami objętymi faktoringiem na spółkę ARTETA sp. z o.o., w związku z wniesieniem zorganizowanej
części przedsiębiorstwa MISPOL S.A. aportem do spółki ARTETA sp. z o.o. Rozwiązanie umowy nie wywoła skutków finansowych dla Emitenta, jak i dla jednostek od niego zależnych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 5 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)
d187ori

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2013-02-27 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori