Trwa ładowanie...
d2584tq
d2584tq
espi

MISPOL S.A. - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządk...

MISPOL S.A. - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad NWZ MISPOL S.A. zwołanego na dzień 04 lipca 2013 r. (55/2013)
Share
d2584tq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad NWZ MISPOL S.A. zwołanego na dzień 04 lipca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 r. otrzymał, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, od Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bakalland"), będącej akcjonariuszem Emitenta reprezentującym ok. 8,7 % kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie w trybie art. 401§ 4 ksh wraz z nowymi projektami uchwał w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Projekty uchwał zgłoszone przez Bakalland, dotyczą spraw objętych pkt. 6 porządku obrad NWZ MISPOL S.A. zwołanego na dzień 04 lipca 2013 r. (zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 32/2013 z dnia 23.05.2013 r., a następnie uzupełnionym raportem bieżącym nr 37/2013 z dnia 06.06.2013 r. oraz raportami bieżącymi nr 48/2013 i 49/2013 z dnia 14.06.2013 r. ). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje zgłoszone przez Bakalland projekty uchwał
wraz z ich uzasadnieniem. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 RMF GPW ? informacje bieżące | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwal zgloszone przze akcjonariusza na NWZ 472013zalacznik.pdf | MISPOL - zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał na NWZ 472013 zał 1 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)
d2584tq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu
2013-06-20 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2584tq

Podziel się opinią

Share
d2584tq
d2584tq