Trwa ładowanie...
d3bp3bo

MIT - Informacja znaczącego akcjonariusza. (4/2013)

MIT - Informacja znaczącego akcjonariusza. (4/2013)

Share
d3bp3bo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja znaczącego akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 31 stycznia br.) od jednego z jej akcjonariuszy ? MNI S.A. wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: "W związku z obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, nastąpił wzrost łącznego zaangażowania do poziomu 64,94% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie przez spółkę MNI S.A., niniejszym zawiadamiam, iż: Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, MNI S.A. posiadała
89.348.444 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 61,54% kapitału zakładowego MIT Mobile Internet Technology S.A. i dających 61,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, stan posiadania przez spółkę MNI S.A wynosi 103.799.451 (słownie: sto trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, które stanowią 65,02% w kapitale zakładowym spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz z których wynika prawo do 103.799.451 (słownie: sto trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów, które stanowią 64,94% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie spółka zależna, MNI Telecom S.A., posiada 129.913 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04
zł każda, stanowiących 0,08 % kapitału zakładowego MIT Mobile Internet Technology S.A. i dających 0,08 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie, MNI S.A., wraz z podmiotem zależnym MNI Telecom S.A. posiada 103.929.364 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 65,10 % kapitału zakładowego MIT Mobile Internet Technology S.A. i dających 65,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu". Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bp3bo

| | | MIT Mobile Internet Technology SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIT | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-366 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 483 11 00 | | 22 483 11 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mit@mitsa.pl | | www.mitsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-09-84 | | 011525843 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Leszek Kułak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bp3bo

Podziel się opinią

Share
d3bp3bo
d3bp3bo