Trwa ładowanie...
d2jubch

MIT - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości Spółki MIT Mobi...

MIT - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. w roku 2010 (1/2011)

Share
d2jubch
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-11
Skrócona nazwa emitenta
MIT
Temat
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. w roku 2010
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd MIT (Mobile Internet Technology) Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie niniejszym przesyła w dniu 11 stycznia 2011 r. wykaz raportów bieżących i okresowych ("Raporty") przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2010.Wykaz Raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Raporty dostępne są w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7.Treść Raportów dostępna jest również na stronach portalu internetowego Spółki www.mitsa.plPodstawa prawna: Art. 65 ust.1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.)
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie raportów spółki MIT Mobile Internet Technology S.pdf Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. w roku 2010

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIT Mobile Internet Technology SA
(pełna nazwa emitenta)
MIT Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-366 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
mit@mitsa.pl www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Leszek Kułak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch