Trwa ładowanie...
d2fw28t

MIT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 czerwca 2015r. (15/2015)

MIT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 czerwca 2015r. (15/2015)

Share
d2fw28t

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 czerwca 2015r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka)
z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011784, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 z indeksem górnym 1 i 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych (?K.s.h.?) oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 czerwca 2015 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) uchylenia uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku; b) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych; c) umorzenia akcji własnych Spółki; d) obniżenia kapitału zakładowego
Spółki; e) połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych; f) zmiany Statutu Spółki; g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; h) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa (III piętro, sala konferencyjna). W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego. 4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 01 - OGŁOSZENIE NWZ MIT SA 02-06-2015.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ MIT SA na dzideń 2 czerwca 2015 roku | | | | | | | | | |
| | 02 - NWZ MIT SA 02-06-2015 - Projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał na NWZ MIT SA w dniu 2 czerwca 2015 | | | | | | | | | |
| | 03 - NWZ MIT SA 02-06-2015_wzór pełnomocnictwa ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ MIT SA w dniu 2 czerwca 2015 | | | | | | | | | |
| | 04 - NWZ MIT SA 02-06-2015wzórpełnomocnictwazinstrukcją.pdf | Wzór pełnomocnictwa z instrukcją na NWZ MIT SA w dniu 2 czerwca 2015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIT Mobile Internet Technology SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MIT | | Media (med) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Jana Pawła II | | 12 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 483 11 00 | | 22 483 11 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | mit@mitsa.pl | | www.mitsa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-021-09-84 | | 011525843 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
2015-05-06 Mateusz Gac Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

Podziel się opinią

Share
d2fw28t
d2fw28t