Trwa ładowanie...
d3j3zu0

MM CONFERENCES S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w Spó...

MM CONFERENCES S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w Spółce MM Conferences S.A. (5/2011)

Share
d3j3zu0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MM CONFERENCES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w Spółce MM Conferences S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MM Conferences S.A. zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, informuje, że w dniu wczorajszym został powiadomiony przez: - Pana Bogdana Biniszewskiego ? Compress S.A. oraz Pana Marcina Lewandowskiego MMG Polska sp. z o.o. (w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 160 ust.1 w związku z ust. 2 pkt 4 lit.a ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi) o tym co nastąpiło: MMG Polska Sp. z.o.o. reprezentowany przez Pana Marcina Lewandowskiego (sprzedający) w dniu 29.12.2011r., sprzedał 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki MM Conferences S.A. po cenie 2,10 zł (dwa złote 10/100 groszy) za jedną akcję, spółce Compress S.A. reprezentowanej przez Pana Bogdana Biniszewskiego (kupujący). Pan Marcin Lewandowski (sprzedający) jak i Pan Bogdan Biniszewski (kupujący) są Członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Transakcja została zawarta poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect na podstawie umowy
kupna-sprzedaży. Podstawa prawna art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j3zu0

| | | MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MM CONFERENCES S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-241 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Długa | | 44/50 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9522040486 | | 141312256 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Piotr Zesiuk Prezes Zarządu Piotr Zesiuk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3j3zu0

Podziel się opinią

Share
d3j3zu0
d3j3zu0