Trwa ładowanie...
d1whmbk
d1whmbk
espi

MNI - Informacja w przedmiocie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji MNI Cen ...

MNI - Informacja w przedmiocie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji MNI Centrum Usług S.A. (14/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1whmbk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Informacja w przedmiocie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji MNI Centrum Usług S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku, w którym to Emitent informował o podpisaniu listu intencyjnego z podmiotem trzecim w zakresie sprzedaży posiadanego przez spółkę zależną Emitenta - MNI Centrum Usług S.A. centrum kolokacji, usytuowanego w Warszawie w dzielnicy Ursus, podaje do publicznej wiadomości, że Strony porozumiały się wstępnie co do warunków transakcji i uzgodniły, że przedwstępna umowa sprzedaży przedmiotowego centrum kolokacji zostanie zawarta do dnia 11 maja 2015 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1whmbk

Podziel się opinią

Share
d1whmbk
d1whmbk