Trwa ładowanie...
d337wws
espi

MNI - Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. (96/2011)

MNI - Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. (96/2011)

Share
d337wws

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 96 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2011 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zależnej MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej MNI Telecom), iż w dniu 16 grudnia 2011 roku MNI Telecom nabyła 260.900 sztuk akcji MNI w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie. W dniu 16 grudnia 2011 r. MNI Telecom nabyła 260.900 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,264% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,264% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 1,73 zł. Przed dokonaniem powyżej wspomnianych transakcji MNI Telecom posiadała 616.832 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,623% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,623% głosów na Walnym Zgromadzeniu, które to akcje zostały nabyte w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych MNI. MNI Telecom posiada obecnie łącznie 877.732 akcji
Spółki, stanowiących 0,887% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,887% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337wws

| | | MNI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
2011-12-20 Leszek Kułak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337wws

Podziel się opinią

Share
d337wws
d337wws