Trwa ładowanie...
d48u525
d48u525
espi

MNI - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014 (8/2015)

MNI - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014 (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d48u525

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki MNI S.A. (dalej Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, podejmując stosowną uchwałę, wybrała ? Biuro Audytorsko - Rachunkowe ?Eurokonsulting? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kobielskiej 23 lok. 166 do badania sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego MNI S.A. za rok obrotowy 2014. Firma Biuro Audytorsko-Rachunkowe ?Eurokonsulting? Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 1863. MNI S.A. korzystała z usług wybranego podmiotu, uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w zakresie badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2013 oraz przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze roku 2014. Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 9 ust. 1 pkt. d) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna: § 5
ust.1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNI Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
583 37 21 627 09 14
(telefon) (fax)
sekretariat@mni.pl www.mni.pl
(e-mail) (www)
722-00-03-300 450085143
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48u525

Podziel się opinią

Share
d48u525
d48u525