Trwa ładowanie...
d30bbnc

MNiSW: 200 mln zł na badania i rozwój w przemyśle metali nieżelaznych (komunikat)

...

Share
d30bbnc

13.12. Warszawa - MNiSW informuje:

200 mln złotych zostanie przeznaczone na badania nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych technologii w szeroko rozumianej branży metali nieżelaznych. Porozumienie w tej sprawie, pod auspicjami minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej, podpisali przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Jest to pierwsza w Polsce inicjatywa, w której międzynarodowa korporacja wychodzi z propozycją współfinansowania prac badawczo-rozwojowych do agencji rządowej, tworząc zupełnie nowe standardy w relacjach biznesu z nauką.

d30bbnc

Dla budowania przewagi konkurencyjnej na światowych rynkach ważne jest tworzenie własnych, innowacyjnych technologii, a nie kupowanie ich od innych. Dlatego też KGHM Polska Miedź S.A. i NCBR zawarły pionierskie porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej dla polskiej branży metali nieżelaznych. Po raz pierwszy to właśnie biznes wyszedł z propozycją zorganizowania konkursu na potrzeby rozwijania nowych technologii, otwierając tym samym nową kartę współpracy nauki z gospodarką.

- Jednym z najważniejszych zadań stojących obecnie przed naszym krajem jest inwestowanie w gospodarkę opartą na innowacyjnych, rodzimych technologiach. Dlatego też tworzymy odpowiednie mechanizmy by ułatwić przedstawicielom biznesu współfinansowanie badań naukowych. Tak jest w Dolinie Lotniczej, czy programie dotyczącym technologii wydobycia gazu łupkowego. Dzisiejsze wydarzenie to kolejny ważny krok dla rozwoju współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu - mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Krajowy przemysł metali nieżelaznych stanowi bardzo ważną, z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia, dziedzinę gospodarki narodowej. Decydują o tym głównie własne zasoby rud miedzi, zawierające szereg metali towarzyszących.

- Tylko poprzez opracowanie własnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych Polska może utrzymać rangę światowego lidera w przemyśle metali nieżelaznych. KGHM chce produkować taniej i bezpieczniej. Dzisiaj nie znajdujemy rozwiązań gotowych do wykorzystania w naszych trudnych, specyficznych warunkach. Dlatego wspieramy polską myśl naukową, licząc na rezultaty światowej klasy - mówi dr hab. inż. Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

d30bbnc

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. zobowiązały się do zainwestowania po 100 mln złotych w badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu metali nieżelaznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia o nazwie CuBR.

- Badania i rozwój są kluczowymi elementami decydującymi o przewadze konkurencyjnej gospodarki każdego kraju - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Jestem przekonany, że zainwestowane w ramach programu CuBR pieniądze przyniosą rodzimemu przemysłowi metali nieżelaznych stały dostęp do innowacyjnych technologii, a Polsce zapewnią umacnianie pozycji lidera na arenie międzynarodowej - dodaje dyrektor Centrum.

Wspólnym przedsięwzięciem objęte zostaną badania i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem. Tym samym program obejmie pełen zakres przemysłu wydobywczego. Program potrwa 10 lat przy czynnym udziale jednostek naukowych, uczelni oraz przyzakładowych jednostek badawczych. Wykonane prace spowodują wzrost poziomu technologicznego i technicznego polskiego przemysłu metali nieżelaznych oraz zwiększenie udziału polskiej nauki w zakresie teoretycznych podstaw procesów przeróbki, metalurgii, przetwórstwa i nowych materiałów w skali światowej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d30bbnc

Podziel się opinią

Share
d30bbnc
d30bbnc