Trwa ładowanie...
d27935w
d27935w
espi

MO-BRUK S.A. - Informacja o końcowym odbiorze robót związanych z budową nowej Spalarni odpadów ni...

MO-BRUK S.A. - Informacja o końcowym odbiorze robót związanych z budową nowej Spalarni odpadów niebezpiecznych w Karsach. (5/2014)
Share
d27935w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MO-BRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o końcowym odbiorze robót związanych z budową nowej Spalarni odpadów niebezpiecznych w Karsach. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 r. dokonał końcowego odbioru robót związanych z budową Spalarni odpadów niebezpiecznych w Karsach . Łączna wartość nakładów inwestycyjnych opiewa na kwotę 39,6 mln zł. Przedmiotowa instalacja jest jednym z elementów zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach". Oddana do użytku instalacja jest, po spalarni RAF-Ekologia Sp. z o.o., drugą instalacją tego typu posiadaną przez Emitenta. Dzięki uruchomieniu przedmiotowej inwestycji, łączne moce produkcyjne Emitenta w zakresie termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych wzrosły z 10.000 Mg / rok do 35.000 Mg / rok. Oddanie do użytku nowej instalacji powinno istotnie przełożyć się na wzrost przychodów i wyników finansowych Emitenta. Wytworzona w instalacji para i ciepłe powietrze zostaną wykorzystane do podsuszania paliw alternatywnych produkowanych w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach oraz do wytwarzania energii elektrycznej. | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MO-BRUK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-322 Korzenna
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niecew 68
(ulica) (numer)
+48 (18) 441 70 48 +48 (18) 441 70 99
(telefon) (fax)
mobruk@mobruk.pl www.mobruk.pl
(e-mail) (www)
734-329-42-52 120652729
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji Wiktor Mokrzycki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27935w

Podziel się opinią

Share
d27935w
d27935w