Trwa ładowanie...
d2jl1so

MO-BRUK S.A. - Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólne liczbie głosów na walnym zgrom...

MO-BRUK S.A. - Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólne liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. (4/2014)

Share
d2jl1so

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MO-BRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólne liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2014 roku do Spółki wpłynęło pismo z Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") informujące, że w dniu 19 marca 2014 roku w wyniku transakcji sprzedaży 419 akcji Mo-BRUK S.A. udział funduszu UniFindusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz") oraz klientów zarządzanych przez Towarzystwo portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych ("Portfele") w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 5%. Przed transakcją sprzedaży 419 akcji Spółki tj na dzień 18 marca 2014 r. Fundusz i Portfele posiadały łącznie 152 947 akcji Spółki, co stanowiło 6,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 5,00% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po transakcji sprzedaży 419 akcji Spółki, Fundusz i Portfele posiadają ogółem 152 528 akcji Spółki, co stanowi 6,51% udziału w kapitale
zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 4,99% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jl1so

| | | MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MO-BRUK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-322 | | Korzenna | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Niecew | | 68 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (18) 441 70 48 | | +48 (18) 441 70 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mobruk@mobruk.pl | | www.mobruk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 734-329-42-52 | | 120652729 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu Wiktor Mokrzycki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jl1so

Podziel się opinią

Share
d2jl1so
d2jl1so