Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas pos ...

MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (13/2014)
Share
dwyes71
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MOBILE FACTORY S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki MBF Group S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło od firmy Promo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki MBF Group S.A. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
ZawiadomieniePromoPolska20140624.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOBILE FACTORY S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-994 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bysławska 82 lok 415
(ulica) (numer)
+48 22 350 70 98 +48 22 350 70 13
(telefon) (fax)
biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl
(e-mail) (www)
894-301-86-15 021480943
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Katarzyna Czub Członek Zarządu Katarzyna Czub

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71