Trwa ładowanie...
dyrvprf

MOBILE PARTNER - Jednostkowy raport roczny Mobile Partner S.A. za rok 2014 (18/2015) - EBI

MOBILE PARTNER - Jednostkowy raport roczny Mobile Partner S.A. za rok 2014 (18/2015)

Share
dyrvprf
NEW CONNECT
Raport EBI nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Jednostkowy raport roczny Mobile Partner S.A. za rok 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
Opiniabieglegorewidenta2014MobilePartnerSA-2.pdf
Raportroczny2014MobilePartner_SA-0.pdf
Sprawozdaniefinansowe2014MobilePartner_SA-1.pdf
Sprawozdaniezadzaduzdzialalnosci2014MobilePartner_SA-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Krystoforski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrvprf

Podziel się opinią

Share
dyrvprf
dyrvprf