Trwa ładowanie...
d17tljy

MOBILE PARTNER - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (20/2015) - EBI

MOBILE PARTNER - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (20/2015)

Share
d17tljy
NEW CONNECT
Raport EBI nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2015, 12/2015, 14/2015, 15/2015 oraz 16/2015 dotyczących rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki, informuje, iż powołanie Członków Rady Nadzorczej zostanie dokonane na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki, które Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie. Ponadto Zarząd informuje, iż rezygnacja Członków Rady Nadzorczej nie spowoduje zakłóceń w funkcjonowaniu Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Krystoforski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy