Trwa ładowanie...
d42kk7i

MOBILE PARTNER - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 26 mar ... - EBI

MOBILE PARTNER - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 26 marca 2015 r. (6/2015)

Share
d42kk7i
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 26 marca 2015 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 marca 2015 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusza Soczyńskiego przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie. W załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularz pełnomocnictwa. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis
MobilePartnerS.A.-NWZ26.03.2015-formularzdowykonywania_prawaglosu_p-1.pdf
MobilePartnerS.A.-NWZ26.03.2015-ogloszenie_-0.pdf
MobilePartnerS.A.-NWZ26.03.2015-projektyuchwal-2.pdf
MobilePartnerS.A.-NWZ26.03.2015-wzo_rpelnomocnictwa_-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Krystoforski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42kk7i

Podziel się opinią

Share
d42kk7i
d42kk7i