Trwa ładowanie...
d4m1ake

MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego "MONNARI TRADE" S.A (27/2010)

MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego "MONNARI TRADE" S.A (27/2010)

Share
d4m1ake

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego "MONNARI TRADE" S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd "MONNARI TRADE" S.A., informuje, iż w dniu 15 grudnia 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 14 grudnia 2010 roku, w którym Sąd dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 512.880 zł w związku z konwersją wierzytelności na akcje.Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 5 128 800 akcji na okaziciela seriiF o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 851 007,30 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedem złotych 30 groszy) i dzieli się na 18 510 073 akcji o wartości nominalnej 0,10 złoty każda tj.:- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A I,- 8.000.000 akcji serii A II, z czego:?534.000 akcji zwykłych na
okaziciela,?7.466.000 akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu w ilości 2 głosów na akcję,- 727 273 akcji zwykłych na okaziciela serii B,- 120 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,- 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,- 34 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.- 5 128 800 akcji zwykłych na okaziciela serii FOgólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 25 976 073 głosy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

Podziel się opinią

Share
d4m1ake
d4m1ake