Trwa ładowanie...
d15nctw
d15nctw
espi

MONNARI TRADE S.A. - Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych ? Modern Model Sp. z o.o. oraz Modern ...

MONNARI TRADE S.A. - Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych ? Modern Model Sp. z o.o. oraz Modern Styles Sp. z o.o. (17/2015)
Share
d15nctw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych ? Modern Model Sp. z o.o. oraz Modern Styles Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. zawarł z osobami fizycznymi umowę sprzedaży 100 % udziałów w spółkach zależnych: 1.Modern Model Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za cenę 10 tys. zł, 2.Modern Styles Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za cenę 10 tys. zł. Spółka MONNARI TRADE S.A. posiadała w każdej z ww. spółek po 50 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy każdej z ww. spółek wynosił 5 000,00 zł i składał się z 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Spółki zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 2014 r. i nie były jeszcze dedykowane do określonych zadań w Grupie Kapitałowej. Ich sprzedaż nie stanowi zmiany strategii w odniesieniu do dalszej budowy Grupy Kapitałowej przez MONNARI TRADE S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radwańska 6
(ulica) (numer)
042 6368759 042 6368762
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnari.com.pl
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15nctw

Podziel się opinią

Share
d15nctw
d15nctw