Trwa ładowanie...
d1790g4
espi

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o spadku poniżej progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów n ...

MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o spadku poniżej progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. (33/2014)
Share
d1790g4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o spadku poniżej progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MONNARI TRADE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, do Spółki wpłynęło w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) zawiadomienie od Pana Jakuba Banasiaka o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - spadek o 3,24 % - w związku z zamianą należących do ww. Akcjonariusza 1.300.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu, na akcje na okaziciela, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30 z 14.11.2014 r. Udział Pana Jakuba Banasiaka w ogólnej liczbie głosów w MONNARI TRADE S.A. uległ zmniejszeniu poniżej progu 10%. Udział Pana Jakuba Banasiaka w ogólnej liczbie akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu wraz z udziałem procentowym, przed i po podjęciu ww. uchwały, prezentują załączone tabele. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c) Ustawy o ofercie publicznej (Dz.U. 2005,
Nr 184 poz. 1539 z późn.zm.) oraz podmiotów zależnych od ww. Akcjonariusza, które posiadałyby akcje MONNARI TRADE S.A. W okresie najbliższych 12 miesięcy Pan Jakub Banasiak nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do rb 33x.pdf | Załącznik RB 33 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radwańska 6
(ulica) (numer)
042 6858501
(telefon) (fax)
monnari@monnari.com.pl www.monnari.com.pl
(e-mail) (www)
7251784741 472333285
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4