Trwa ładowanie...
d3u25uj

MONTU HOLDING S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie gło...

MONTU HOLDING S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów (1/2013)

Share
d3u25uj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
MONTU HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Montu Holding S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 04 stycznia 2013r do Zarządu Emitenta wpłynęła informacja o rozliczeniu w dniu 04 stycznia 2013r transakcji zakupu 389 akcji Emitenta, w wyniku czego zwiększył się udział Ketys Investments Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów Montu Holding S.A. powyżej 47%. Ketys Investments Sp. z o.o. przed dokonaniem powyższych transakcji posiadało 141.752 akcji Montu Holding S.A., które stanowiły 47,25 % kapitału zakładowego Montu Holding S.A. i uprawniały do 141.752 głosów, stanowiących 47,25 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie Ketys Investments Sp. z o.o. posiada 142.141 akcje Montu Holding S.A., które stanowią 47,38 % kapitału zakładowego Montu Holding S.A. i uprawniają do 142.141 głosów, stanowiących 47,38 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u25uj

| | | MONTU HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MONTU HOLDING S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-203 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bonifraterska | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +22 614-59-65 | | +22 614-26-22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-245-37-55 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u25uj

Podziel się opinią

Share
d3u25uj
d3u25uj