Trwa ładowanie...
d20in3w

Morawiecki: w Strategii Rozwoju konstytucja dla firm i elektronizacja akt pracowniczych

Wprowadzenie konstytucji dla biznesu, umożliwienie elektronizacji akt pracowniczych i inne ułatwienia w prowadzeniu firm - zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, przedstawiając stan prac nad inicjatywami prorozwojowymi. Tematem w poniedziałek zajmuje się rząd.

Share
d20in3w

Rząd omawia na posiedzeniu Założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która stanowi uszczegółowienie celów rozwojowych, wyznaczonych w przyjętym w lutym przez Radę Ministrów Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. planie Morawieckiego).

Na porannym spotkaniu z dziennikarzami wicepremier i szef resortu rozwoju przedstawił m.in. projekty zmian w prawie, które mają służyć ułatwieniu prowadzenia biznesu w Polsce. Według zapowiedzi w drugiej połowie roku zostanie zaprezentowany projekt konstytucji dla biznesu. Ma ona ustanowić podstawowe zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz usprawnić relacji z urzędami, zastępując obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej nowym przejrzystym aktem prawnym prawa gospodarczego. W marcu powołany został zespół, który ma opracować założenia do projektu, a przewidywany termin jego zakończenia to III kwartał 2017 r.

"Konstytucję dla firm" przygotował także poprzedni rząd, jednak prac nad projektem nie zakończono przez upływem kadencji Sejmu.

d20in3w

Minister rozwoju zapowiedział także skrócenie czasu przechowywania w archiwach danych pracowników "z 50 lat na poniżej 10.""Wszystkie kraje Europy mają poniżej 10 lat" - podkreślił Morawiecki, zaznaczając, że zmiany te, których "wcześniej nie udawało się przeprowadzić" są możliwe dzięki współpracy z resortem pracy.

Według MR projekt elektronizacji akt pracowniczych przewiduje umożliwienie pracodawcom prowadzenie akt pracowniczych w formie elektronicznej, a także zmniejszenie zakresu dokumentów podlegających obowiązkowemu archiwizowaniu przez pracodawców oraz skrócenie okresu przechowywania teczek pracowniczych. Uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne do projektu zmian mają rozpocząć się w trzecim kwartale 2016 r., a prace nad nim powinny zakończyć się w trzecim kwartale 2017 r.

Kolejnym projektem jest projekt nazwany Prosta Spółka Akcyjna. Chodzi o utworzenie nowej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiadającej w szczególności potrzebom przedsięwzięć typu startup. Jak podało MR, projekt zakłada w szczególności: złagodzenie wymogów kapitałowych, finansowych i organizacyjnych związanych z założeniem i funkcjonowaniem spółki oraz elastyczność pozwalającą na swobodne ukształtowanie relacji pomiędzy zaangażowanymi w projekt podmiotami. Prekonsultacje projektu mają rozpocząć się w drugim półroczu 2016 r., a powinien on być gotowy w czwartym kwartale 2016 r.

Strategia przewiduje także wprowadzenie zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, które pozwolą usprawnić postępowania administracyjne, dostosować procedury do rodzaju spraw i wyeliminować dysfunkcje, które przedłużają postępowania. Uzgodnienia wewnętrzne, międzyresortowe i konsultacje publiczne do tych zmian prowadzone będą w czwartym kwartale 2016 r., a prace powinny zostać zakończone w drugim kwartale 2017 r.

d20in3w

MR chciałoby także nowych zasad sukcesji przedsiębiorstw. Podstawowym celem zmian miałoby być zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy, a pośrednim celem regulacji - wzmocnienie ochrony praw osób trzecich związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim kontrahentów, kooperantów i pracowników. Prace nad zmianami powinny zostać zakończone w drugim kwartale 2017 r.

Planowane jest także wprowadzenie Pakietu wierzycielskiego. Chodzi o usprawnienie dochodzenia należności przez wierzycieli, z naciskiem na przedsiębiorców z sektora MŚP, w szczególności w zakresie postępowania uproszczonego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, a także w zakresie reguł solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy robót budowlanych (art. 647(1) k.c.). Uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne tego projektu powinny się odbyć w sierpniu i wrześniu tego roku, by do końca roku zakończyć prace nad projektem.

MR pracuje także nad projektem ustawy o przedstawicielu wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Przewiduje on wprowadzenie do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych reprezentanta grupy wierzycieli, w szczególności posiadających wierzytelności o niewielkiej wartości, który zapewniłby skuteczną ochronę praw wierzycieli nie narażając ich na konieczność poniesienia nadmiernie wygórowanych kosztów. Miałby on być gotowy pod koniec 2017 r.

Kolejnym ułatwieniem dla firm miałoby być wprowadzenie eFaktury i eParagonu. Według MR celem tej inicjatywy w ramach B2B i B2C jest zwiększenie efektywności rozliczeniowej przedsiębiorstw i zwiększenie efektywności fiskalnej. Przewidywany czas zakończenia prac nad tym projektem to trzeci kwartał 2019 r.

d20in3w

Planuje się także zmiany ustawowe w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Chodzi m.in. o zakładanie działalności gospodarczej, kontrolę przedsiębiorców, prawo pracy na rynku pracodawcy i rynku pracownika oraz "różne inne dziedziny prawa gospodarczego, które utraciły ratio legis". Uzgodnienia wewnętrzne, międzyresortowe i konsultacje publiczne planowane są na trzeci kwartał 2016 r. Prace nad projektem zmian powinny zakończyć się pod koniec 2016 r.

MR chce także zmian w postępowaniu grupowym, by zwiększyć liczbę spraw, które będą mogły być rozpoznane w postępowaniu grupowym oraz zwiększyć szybkość i efektywność rozpoznawania spraw cywilnych w tym rodzaju postępowania. Uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne w tej sprawie zostaną przeprowadzone w trzecim kwartale 2016 r., a prace nad projektem powinny się zakończyć w czwartym kwartale 2016 r.

Resort rozwoju zapowiada także Rozporządzenia wykonawcze z zakresu własności przemysłowej, w którym część zmian ma stanowić "znaczące udogodnienie dla MŚP m. in. poprzez: uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę". Zmiany mają też pozwolić na zwiększenie dostępności ekspertów z zakresu własności przemysłowej. Według MR trwają prace nad 15 projektami rozporządzeń wykonawczych do ustaw: o rzecznikach patentowych, własności przemysłowej oraz o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE. Większość projektów rozporządzeń jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, część zgłoszonych już uwag jest analizowana przez Ministerstwo Rozwoju. Kilka z projektów zostało już zaakceptowanych przez Stały Komitet Rady Ministrów. Planuje się, że rozporządzenia wejdą w życie do końca 2016 r.

d20in3w

Podziel się opinią

Share
d20in3w
d20in3w